مطالب موضوع احادیث

جایگاه گوینده در اعتبار گفتار از دیدگاه احادیث - 45

سید حس سید حسن اسلامی استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب چکیده: (۱۶۲۶۱ مشاهده) احادیث متعددی که بر تفکیک بین شخص گوینده و گفتارش تأکید می‌کنند، بیان کننده فهم اصل سخن و ارزیابی آن بدون توجه به گوینده است. در مقابل این احادیث، روایات دیگری وجود دارد که به توجه به گوینده و شناخت دقیق او

بررسی احادیث تقیه از دیدگاه مجلسی اول - 44

محمدعلی مهدوی راد ، محمد هادی امین ناجی استادیار دانشگاه تهران، پردیس قم چکیده:   (۶۹۸۹ مشاهده) تقیه، موضوعی است که در آیات قرآن و سنت معصومان (ع) ریشه دارد و در فهم محتوا و هدف کلام ائمه معصومین(ع) مؤثر است. محمدتقی م جلسی، ضرورت تقیه را افزون بر ادله قرآن و حدیث، از طریق

جلوه‌ای از حاکمیت قانون‌گرا در احادیث سیرۀ رسول الله - 43

محمد هادی مفتح استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم چکیده:   (۳۷۱۴ مشاهده) قانون‌گرایی رسول اکرم(ص) از اموری است که در سیره آن بنیانگذار تئوری حکومت اسلامی، به روشنی جلوه‌گر است. روایت مشهوری از طرق خاصّه و عامّه نقل شده که اشاره به واقعه‌ای ناموسی در زمان حکومت آن حضرت در مدینه النبی

اصطلاح «اخباری» در سیر تحول مفهومی - 42

کامران ایزدی مبارکه ، سیدمحمدهادی گرامی دانشیار دانشگاه امام صادق چکیده:   (۳۲۳۹ مشاهده) در این مقاله، کاربردهای گوناگون اصطلاح «اخباری» در گذر زمان بررسی شده است. مفهوم آغازین اصطلاح «اخباری» تا سده ششم، قصه‌پرداز یا تاریخ‌نویس بود. پس از سده ششم، «اخباری» علاوه بر مفهوم پیشین، در مفهومی نزدیک به حدیث‌گرایی به کار رفت.

روش فهم حدیث در وسائل الشیعه - 41

فتحیه فتاحی‌زاده ، نجیمه افشاری دانشیار دانشگاه الزهرا(س) چکیده:   (۷۵۷۵ مشاهده) تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشّریعه، تألیف شیخ حرّ عاملی، دایره المعارفی از روایات فقهی شیعه است که از زمان نگارش مورد توجه فقها و حدیث‌پژوهان بوده است. مؤلف در این کتاب با گردآوری روایات هم‌مضمون، راه فهم سنت معصومان(ع) را به

اتحاد یا تعدد در روایات مشابه، بررسی تطبیقی عملکرد کتاب‌های وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه - 40

محمدعلی مهدوی‌راد ، محمدحسین بهرامی استادیار دانشگاه تهران، پردیس قم چکیده:   (۵۳۲۱ مشاهده) روایات معصومین(ع) در مسیر نقل، در قالب نسخه‌های متعدد و نقل‌های متفاوتی درآمده است. گاه یک روایت در یک یا چند کتاب به صورت مکرر نقل شده و در برخی از موارد، نقل‌های متفاوت یک روایت، در متن یا سند با

ارزیابی حدیث بساط(فرش پرنده) - 39

مهدی جلالی ، علی صادقی عضو هیئت علمی‌ دانشگاه فردوسی مشهد چکیده:   (۶۱۶۸ مشاهده) حدیث بساط جریان شگفت انگیز سیر فضایی علی  با فرش پرنده است که در معیت جمعی از اصحاب پیامبر  از جمله ابوبکر و عمر صورت گرفته است. این سفر برای اثبات برتری و ولایت علی بر دیگران، در زمان پیامبر

خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم - 38

سهیلا پیروزفر ، محمد مهدی آجیلیان مافوق عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده:   (۴۷۶۴ مشاهده) در بررسی سیر تاریخی مکاتب حدیثی، گاه با خاندان هایی روبه رو می شویم که تأثیراتی اساسی بر تحولات آن مکاتب گذاشته اند، به طوری که نمی توان آن مکاتب را بدون در نظر گرفتن نقش و تأثیر

حدیث موثّق و اعتبار آن نزد دانشمندان امامی - 37

حمید باقری ، محمدکاظم رحمان ستایش عضو هیئت ‌علمی گروه ‌قرآن و حدیث بنیاد دایره ‌المعارف اسلامی/ چکیده:   (۴۱۵۰ مشاهده) بحث و سخن دربارۀ اعتبار خبر موثّق به دلیل فراوانی مصادیق آن در منابع حدیثی شیعه، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در یک نگاه کلی، دانشمندان شیعه را می‌توان به دو گروه دسته‌بندی

عبیدالله بن ابی رافع و کتاب السنن و الاحکام و القضایا - 35

محمدکاظم رحمتی استادیار بنیاد دائره المعارف اسلامی چکیده:   (۴۴۴۹ مشاهده) در میان تألیفات کهن امامی، کتاب السنن و الأحکام و القضایا نوشته عبیدالله بن ابی رافع، اثر شناخته شده ای بوده، و متن کتاب به صورت مستقل تا قرن چهارم و شاید قرن پنجم وجود داشته است؛ با این حال، در جوامع حدیثی موجود

Top