مطالب موضوع آیین زرتشت

زردشت و ابراهیم در منابع اسلامی - 52

  زردشت و ابراهیم در منابع اسلامی مقاله ۱، دوره ۳، شماره ۶، زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۹-۲۵  نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسنده کلثوم غضنفری استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران چکیده در منابع دورهٔ اسلامی، بارها داستان‌های اساطیری متعلق به ایران باستان با داستان‌های سامی و یهودی آمیخته شده است. در این فرآیند، بسیاری از شخصیت‌های

زمان ظهور زرتشت از نگاهی دیگر - 51

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۸ – شماره ۲ (از صفحه ۱۸ تا ۲۶) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/209236 زمان ظهور زرتشت از نگاهی دیگر (۹ صفحه) نویسنده : آقایی،سید مجتبی هفت آسمان » تابستان ۱۳۷۸ – شماره ۲ (صفحه ۱۸) ‌ ‌‌‌مـقاله‌ : زمان ظهور زرتشت از نگاهی دیگر /

موعود در آیین زرتشت - 50

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز و زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۳ و ۴ (از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۲) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110160 موعود در آیین زرتشت (۱۶ صفحه) نویسنده : حسینی (آصف)،سید حسن چکیده اعتقاد به موعودی نجاتبخش که در آینده خواهد آمد تا جهان پر از فساد و تباهی

بازخوانی مفهوم موعود در دین زرتشتی - 48

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » پاییز ۱۳۷۹ – شماره ۷ (از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110206 بازخوانی مفهوم موعود در دین زرتشتی (۱۸ صفحه) نویسنده : آقایی،سید مجتبی هفت آسمان » پاییز ۱۳۷۹ – شماره ۷ (صفحه ۱۱۱) ‌ ‌‌‌اشــاره‌ موعود منجیِ آخرالزّمان در جهان‌بینی و معادشناسیِ زرتشتی

گام نخست در مطالعه ادیان شرقی(۷ص) - 46

    آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » زمستان ۱۳۷۹ – شماره ۸ (از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۴) گام نخست در مطالعه ادیان شرقی (۸ صفحه) نویسنده : موحدیان عطار،علی هفت آسمان » زمستان ۱۳۷۹ – شماره ۸ (صفحه ۲۲۷) ‌ ‌‌‌آنـ‌ گروه از مشتاقان مطالعه ادیان که هنوز گامی در

دانش نامه دین: هفت اقلیم زرتشتی، معرفتی چند متن هندویی،‌ گوردوارا، بداء - 45

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۰ و بهار ۱۳۸۱ – شماره ۱۲ و ۱۳ (از صفحه ۲۶۹ تا ۲۸۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142379 دانش نامه دین: هفت اقلیم زرتشتی، معرفتی چند متن هندویی،‌ گوردوارا، بداء (۲۰ صفحه) نویسنده : جاودان،محمد نویسنده : فرهودی،مصطفی نویسنده : ابوطالبی،محمد صادق نویسنده : مبینی،محمد

آیین زرتشت/ گفت و گو - 43

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۱ – شماره ۱۴ (از صفحه ۱۱ تا ۳۴) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/110216 آیین زرتشت/ گفت و گو (۲۴ صفحه) مصاحبه شونده : نیک نام،موید هفت آسمان » تابستان ۱۳۸۱ – شماره ۱۴ (صفحه ۱۱) ‌ ‌‌‌بـرای‌ گفت‌وگوی این شماره مجله، به سراغ موبد کوروش

یادکردهای دین زرتشت در متون مانوی - 42

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۳ – شماره ۲۴ (از صفحه ۲۰۳ تا ۲۰۸) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/142436 یادکردهای دین زرتشت در متون مانوی (۶ صفحه) مترجم : احمدی،داریوش نویسنده : ای. ویلیامز جکسن، هفت آسمان » زمستان ۱۳۸۳ – شماره ۲۴ (صفحه ۲۰۳) ‌ ‌‌‌اشـاره‌ دین زرتشت، در مقام

دانلود کتاب: زن در آیینه ادیان (۱۳۱ص) - 41

زن در آیینه ادیان مشخصات کتاب: سرشناسه : حامدی کلخوران ایرج ۱۳۵۱ – عنوان و نام پدیدآور : زن در آیینه ادیان(ِآفرینش ،زرتشت، مسیحیت، یهود، هندو، اسلام)/ ایرج حامدی کلخوران. مشخصات نشر : اردبیل رهرو دانش ۱۳۸۸٫ مشخصات ظاهری : ۱۰۹۵ص. شابک : ۹۷۸۹۶۴۸۴۷۸۳۰۳ وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۰۸۷-۱۰۹۵؛همچنین

آتشکده های روشن، یادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل کتاب - 40

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: تاریخ اسلام در آینه پژوهش » تابستان ۱۳۸۴ – شماره ۱۰ (از صفحه ۳۵ تا ۵۰) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/92786 آتشکده های روشن، یادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل کتاب (۱۶ صفحه) نویسنده : دلبری،شهربانو چکیده یکی از ادیان بزرگ جهانی، دین اسلام است. پیروان این آیین اکنون

Top