۰۹ خرداد ۱۳۹۶ ..."/>

نگاهی نو به فضیلت های اخلاقی در کتاب کافی

چکیده :

«فضیلتهای اخلاقی» از اصطلاحات ریشه دار در فلسفۀ یونان و به معنای کمالاتی وجودی است که درجۀ انسانیت آدمی را تعیین و مبنایی برای ارزشگذاری رفتارهای او ایجاد میکند.
در این پژوهش تلاش شده است، فضیلت های اصلی اخلاقی از نگاه پیشوایان اسلام شناسایی و معرفی شود. بدین منظور، پس از ریشهیابی این اصطلاح و نقد پیروی دانشمندان مسلمان از مبانیِ یونانی آن، با تحلیل احادیث کتاب کافی مشخص شد فضیلتهای اصلیِ اخلاقی به ترتیب عبارتند از: اسالم، ایمان، تقوا و یقین.

آموزشگاه مجازی اندیشه، یکی از زیر مجموعه های اینفورس، دوره های آموزشی متعددی را به صورت مجازی و در تلگرام برگزار می کند. شما با شرکت در این دوره ها می توانید به توانایی های بسیار خوبی دست پیدا کنید. برای مشاهده جزئیات بیشتر روی عنوان دوره دلخواهتان کلیک کنید:

دوره شبهه شناسی | دوره مهارت ورزی تلگرام و اینستاگرام | دوره راهنمای مقایسه ای ایمان  |  حدیث خوانی کاربردی |  دوره اسلام و مسیحیت مقایسه ای دوره آموزش کاربردی تعبیر خواب  | دوره چرا حجاب | دوره تحول ۹۶

 


کلیدواژگان : اخلاق، فلسفۀ اخلاق، اخلاق اسلامی، اخلاق ایمانی، اخلاق یونانی، فضایل اخلاقی، کتاب کافی.
نویسنده : سید حمید حسینی
http://shared.hadith.net/AttachmentReader.aspx?k=1{@sp@}r50987a3619.pdf

مقالات زیر را هم بخوانید

Top