۰۵ تیر ۱۳۹۵ ..."/>

نقش و جایگاه هرم بزرگ هستی در ادیان و مکاتب اندیشگی شرق نقد و بررسی

نقش و جایگاه در ادیان و مکاتب اندیشگی شرق نقد و بررسی

چکیده

در اغلب تمدن های پیشامدرن، بیانگر سیری نزولی از رأس هرم رو به سوی قاعده آن، پدید آورنده جهانی غیرمادی و مادی است. این سیر، در عین حال که لطافت محض را به تدریج به غلظت و ستبری بدل می کند، از وحدت محض به سوی کثرت، از عدم تعین به سوی تعین، از مطلق به نسبی و از ساحت تلألو عریان وجود رو به سوی ساحت کُمون و استتار آن در حرکت است. این پژوهش، با رویکرد نظری و تحلیلی و با بحث از نظرگاه ادیان و مکاتب اندیشگی شرق در این زمینه، چگونگی جایابی و رابطه میان اجزاء و مراتب موجودات را در تقریرهای ناظر به مورد نقد و بررسی قرار می دهد تا از این رهگذر، به تصویری روشن از هستی شناسی در آیین دائو، هندو و بودا دست یابد.

کلیدواژه ها: ، ، .

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/248

آموزشگاه مجازی اندیشه، یکی از زیر مجموعه های اینفورس، دوره های آموزشی متعددی را به صورت مجازی و در تلگرام برگزار می کند. شما با شرکت در این دوره ها می توانید به توانایی های بسیار خوبی دست پیدا کنید. برای مشاهده جزئیات بیشتر روی عنوان دوره دلخواهتان کلیک کنید:

دوره شبهه شناسی | دوره مهارت ورزی تلگرام و اینستاگرام | دوره راهنمای مقایسه ای ایمان  |  حدیث خوانی کاربردی |  دوره اسلام و مسیحیت مقایسه ای دوره آموزش کاربردی تعبیر خواب  | دوره چرا حجاب | دوره تحول ۹۶

 


ضمیمه اندازه
۶٫pdf ۳۵۳٫۴۶ کیلو بایت

معرفت ادیان ،سال ششم، شماره چهارم، پیاپی ۲۴، پاییز ۱۳۹۴

علی اصغر مصلح / استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی                                                aamosleh@yahoo.com

مجتبی اعتمادی نیا / دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبایی                           etemadinia@gmail.com

دریافت: ۱۴/۷/۱۳۹۴ ـ پذیرش: ۱۳/۱۱/۱۳۹۴

مقالات زیر را هم بخوانید

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top