۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ..."/>

«مولانا و مینی مالیسم»(بررسی داستان‌های مینی مالیستی در دیوان کبیر)

مقاله ۲۳، دوره ۶، شماره ۹، تابستان و پاییز ۱۳۸۹، صفحه ۳۷۹-۳۹۵
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
رامین صادقی نژاد
مربی تمام وقت دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد اهر
چکیده
یکی از تصورات رایج، اما قطعاً نادرست در مورد نظریه و نقد ادبی، آن است که  نظریه و نقد ادبی را فقط در متون معاصر می‌توان اعمال کرد. حال آن‌که نقد یک ابزار علمی است و هر متن ادبی، خواه کلاسیک و خواه معاصر، از دیدگاه مدرنیستی قابل نقد و بررسی است. یکی از گونه‌های ادبی که در طول سال‌های اخیر دست‌خوش تغییراتی مهم بوده است است و شکلی نوین از روایت داستانی که هر روز، کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود، مینی‌مالیسم (minimalism) است که آن را در زبان فارسی «خردگرایی»  و «حداقل گرایی» نامیده‌اند که دارای ویژگی‌هایی مشترک است.
در ادبیات غنی کلاسیک فارسی، چه در نثر و چه در نظم، ‌ها و داستان‌هایی فراوان وجود دارد که از جهاتی بسیار قابل انطباق با خصوصیات داستان‌های مینی مالیستی است. مقاله حاضر می‌کوشد با ارائه و بررسی نمونه‌هایی از داستان‌های بسیار کوتاه ، ویژگی‌هایی را که برای سبک مینی‌مالیسم برشمرده‌اند تبیین نماید.
کلیدواژه ها
نظریه‌های مدرن ادبی ـ داستان کوتاه ـ مینی‌مالیسم ـ حکایت ـ دیوان کبیر مولانا
 http://jpnfa.riau.ac.ir/article_576_53d4e422274c403dc4015cbc175c94b1.pdf

مقالات زیر را هم بخوانید

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
http://jpnfa.riau.ac.ir/article_576.html
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top