۱۲ آبان ۱۳۹۵ ..."/>

منجی باوری در گات های زرتشت: همه – سودرسانندگی اشاباوران

چکیده:فهم نظریه نجات و منجی در آیین زرتشتی و به خصوص در گات های ، از جمله موضوعاتی است که اوستاشناسان و شناسان را همچنان به خود مشغول داشته است. فهم رایج آن است که گرچه باور به آمدن رهاننده یا آخرالزمانی بیشتر ساخته و پرداخته دوره های متاخر مربوط به اوستای جدید است، لیکن در خود گات های نیز می توان معنای رهانندگی را از مفهوم «» برداشت کرد. این نوشتار بر آن است که حتی اگر برخی بندهای ناظر به آموزش و انتظار نسبت به آمدن چهره ای نجات بخش در آینده باشند، مفهوم صرفا و یا عمدتا معنایی فرجام شناختی ندارد. به همین نسبت، آموزه «فرش» کردن (= نوسازی یا خرم ساختن هستی) در گات های معادل فرجام شناسی، که آن نیز به نوبه خود ریشه در دارد، نیست. بنابر این، همان گونه که آموزه «فرش» کردن در اوستای جدید به فرجام شناسی تفسیر شد و واژه «» پدید یافت، مفهوم نیز از معنای اولیه ناظر به مزداپرستان سود رساننده و نوسازنده هستی به معنای رهاننده (ها) ی آخرالزمانی تحول پذیرفت، گو اینکه تحول معنایی مزبور به کمک مفاهیم و باورهایی از خود صورت گرفته باشد. ها، مطابق ، مزداپرستان نمونه ای همچون خود هستند که تلاش دارند با همکاری یکدیگر و با اهورا مزدا همیشه به جهان سود برسانند و آن را «فرش» سازند. البته عملیات سودرسانندگی به هستی و نوسازی جهان توسط (= پیروان اشا / راستی) در یک نقطه پایانی با غلبه آنان بر دروندگان (پیروان دروج / دروغ) به اتمام و اکمال می رسد. این آموزه، گرچه می تواند با آموزه فرجام شناسی و حتی باور به آمدن کسی چون تلاقی پیدا کند، عین و معادل آن ها نیست. ها سود رسانندگان به هستی هستند و شمار آنان به شمار همه اشوان یا .
کلید واژه: ، ، ، ، ، ، سودرسانندگی
 نویسندگان:  آژیر اسداله*

 http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/78613850707.pdf

آموزشگاه مجازی اندیشه، یکی از زیر مجموعه های اینفورس، دوره های آموزشی متعددی را به صورت مجازی و در تلگرام برگزار می کند. شما با شرکت در این دوره ها می توانید به توانایی های بسیار خوبی دست پیدا کنید. برای مشاهده جزئیات بیشتر روی عنوان دوره دلخواهتان کلیک کنید:

دوره شبهه شناسی | دوره مهارت ورزی تلگرام و اینستاگرام | دوره راهنمای مقایسه ای ایمان  |  حدیث خوانی کاربردی |  دوره اسلام و مسیحیت مقایسه ای دوره آموزش کاربردی تعبیر خواب  | دوره چرا حجاب | دوره تحول ۹۶

دوره کارگاه تربیت اعتقادی ویژه معلمان و والدین با هدف پاسخ به سوالات اعتقادی نوجوانان و دانش آموزان در حال برگزاری است. برای شرکت رایگان در این دوره در تلگرام و ایتا به ای دی @adyan10 درخواست خود را ارسال کنید.

 


 

مقالات زیر را هم بخوانید

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت) http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=70457
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top