۰۵ تیر ۱۳۹۵ ..."/>

مفهوم شبد در گورو گْرَﻧﺘﻬ صاحب و وحی یا کلام الله در قرآن کریم

مفهوم در گْرَﻧﺘﻬ صاحب و یا کلام الله در کریم

چکیده

الهی، یکی از منابع مهم ادیان و آیین های مختلف جهان می باشد. آئین ﺳﻴﻜْﻬ  نیز بر این موضوع تأکید داشته و با مفهوم از سخن گفته است. با وجود این مطالب، در کریم و در گرو گرنته صاحب، شباهت و تفاوت هایی دارند. به هیچ وجه در وزان الهی در اسلام نبوده و اساساً با رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه السلام قابل مقایسه نیست. ساده ترین موضوع در متجلی در ناتوانی دیگران در آوردن مثل آن است و البته وعده حفظ و نگه داری کریم توسط خداوند نیز تفاوتی اساسی در این میان است.

کلیدواژه ها: ، ، ، کریم، ، ، ، گْرَﻧﺘﻬ  صاحب.

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/254

معرفت ادیان ،سال هفتم، شماره اول، پیاپی ۲۵، زمستان ۱۳۹۴

پروانه تقی خانی / کارشناس ارشد ادیان غیرابراهیمی دانشگاه ادیان مذاهب                          lilipot_1990@yahoo.com

سیدمحمد روحانی / دکتری فقه و معارف گرایش کلام اسلامی جامعه المصطفی         mohammadrohani59@yahoo.com

دریافت: ۱۶/۶/۱۳۹۴ ـ پذیرش: ۱۱/۱۲/۱۳۹۴

آموزشگاه مجازی اندیشه، یکی از زیر مجموعه های اینفورس، دوره های آموزشی متعددی را به صورت مجازی و در تلگرام برگزار می کند. شما با شرکت در این دوره ها می توانید به توانایی های بسیار خوبی دست پیدا کنید. برای مشاهده جزئیات بیشتر روی عنوان دوره دلخواهتان کلیک کنید:

دوره شبهه شناسی | دوره مهارت ورزی تلگرام و اینستاگرام | دوره راهنمای مقایسه ای ایمان  |  حدیث خوانی کاربردی |  دوره اسلام و مسیحیت مقایسه ای دوره آموزش کاربردی تعبیر خواب  | دوره چرا حجاب | دوره تحول ۹۶

 


مقالات زیر را هم بخوانید

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top