رؤیا از منظر ملاصدرا و روانکاوی فروید (۱۲ ص)

رؤیا از منظر ملاصدرا و روانکاوی فروید

 

جلال پیکانی
دوفصلنامه علمی – پژوهشی حکمت صدرایی، سال چهارم، شماره دوم، بهار و تابستان ۱۳۹۵، ص ۱۹ ـ ۳۰

 

فرمت pdf برای استفاده در سیستم های مختلف  با نمایش ساختار اصلی کتاب

دانلود مقاله به فرمت pdf

 

چکیده

زیگموند فروید رؤیا را محصول امیال سرکوب‌شده انسان می‌داند که تا ضمیر ناخودآگاه پس رانده شده‌اند، ولی در رؤیا مجال ظهور پیدا می‌کنند. در جهان اسلام، فلاسفه اسلامی، از جمله ملاصدرا، نیز کم‌وبیش به رؤیا پرداخته و درباره آن بحث کرده‌اند. هر چند نگاه فروید به رؤیا با نگاه ملاصدرا تفاوت بسیار دارد، برخی تشابهات میان دیدگاه این دو متفکر قابل ردیابی است. در این مقاله نشان داده شده است که فروید و ملاصدرا از این حیث که معتقدند رؤیا امری است واجد اهمیت فراوان و معرفت‌بخش، که با ضعف حواس قوت می‌گیرد و با درجه عقلانیت شخص نسبت مستقیم دارد، اتفاق نظر دارند، اما در تبیین نسبت میان رؤیا و مرگ، رؤیا و روح، رؤیا و غیب و نهایتاً وجود احلام دو نگرش متضاد اتخاذ می‌کنند.

کلیدواژگان
رؤیا؛ ملاصدرا؛ فروید؛ غیب؛ ناخودآگاه

 

 

 

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top