نظر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی درباره علویون

یکی از شبهاتی که درباره علویون سوریه به ویژه بعد از فتوای ابن تیمیه، به وفور مطرح می شود این است که نصیریون یا علویون سوریه، کافر و نجس می باشند و کشتن آنان واجب است.

در این زمینه اتهام هایی همچون قائل بودن به تجسیم خداوند، تثلیث، اعتقاد به کتابی آسمانی غیر از قرآن کریم و … را علیه نصیریه مطرح می کنند. علمای نصیری همگی این اتهامات را رد کرده و قائل به توحید، معتقد به قرآن کریم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند.

در همین راستا نظر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی درباره علویون در استفتائی پرسیده شده است که تصویر آن را مشاهده می کنید.

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top