گناه حوا و تأثیر آن بر مقام زن در متون مقدس یهودی (۲۱ص)

هفت آسمان،

بهار و تابستان ۱۳۹۴، سال هفدهم – شماره ۶۵(۲۰ صفحه – از ۱۲۷ تا ۱۴۶)

نویسنده: میرتبار،سید مرتضی؛ اخباری،محسن؛

لینک دانلود متن کامل مقاله

 

 دانلود مستقیم فایل پی دی اف متن کامل مقاله گناه_حوا_و_تأثیر_آنبر_مقام_زن_در_متون_مقدس_یهودی

 

نکات ویژه و دیدگاه های خود درباره این مقاله را از بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا به نام خودتان در این قسمت درج گردد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله:
رفرنس:

:APAChicago:Harvard:Vancouver:
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1121738هفت آسمان
ارتباط با شبکه بین المللی مطالعات ادیان:
islamicdialogs@gmail.com

مطالب مرتبط

Top