آسیب‌شناسی روشی جریان روایت‌گرا در تفسیر

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
چکیده:   (۳۸۶۰ مشاهده)
در مقاله حاضر، روش استفاده اصحاب جریان تفسیری روایت‌گرا از روایات نقد و بررسی می‌شود. از نگاه نگارنده، آسیب‌های اساسی رویکرد تفسیری این جریان از بعد روشی، به دو امر باز می‌گردد: یکی، پرهیز از بررسی سندی روایات و دیگری پرهیز از تحلیل دلالی آن‌ها. مهم‌ترین موارد ضعف در موضوع دوم نیز تطبیق غیر دقیق روایات بر آیات، خلط حوزه‌های مختلف زبانی قرآن و سطحی‌نگری در گزینش احادیث تفسیری در حد رابطه لفظی است. ساختار تازه بحث، نوع تحلیل‌ها و نمونه‌های تطبیقی از ویژگی‌های این نوشتار است.
واژه‌های کلیدی: آسیب‌شناسی روشی، جریان روایت‌گرا، تفسیر، روایات تفسیری.
اسعدی محمد. آسیب‌شناسی روشی جریان روایت‌گرا در تفسیر. حدیث پژوهی. ۱۳۸۹; ۰ (۴) :۱۵۹-۱۸۴

URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-۱-۹۰-fa.html

مطالب مرتبط

Top