دلالت حدیث غدیر بر ولایت امیر مؤمنان علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

دلالت حدیث غدیر بر ولایت امیر مؤمنان علیه السلام

 

معنای «مولی» به معنای «اولی» از دیدگاه اهل لغت

۱ . الکلبی ، محمد بن السائب ، (متوفی ۱۴۶ هـ)
۲ . الفراء ، یحیی بن زیاد ، (متوفای ۲۰۷هـ)
۳ . أبی عبیده ، معمر بن المثنی ، (متوفای ۲۱۰هـ)
۴ . الزجاج ، أبو اسحاق ، (متوفای ۳۱۱هـ)
۵ . أبو بکر الأنباری (متوفای ۳۲۸هـ)
۶ . أبو القاسم صاحب بن عُبّاد الطالقانی (متوفای ۳۸۵هـ)
۷ . الدقیقی النحوی (متوفای۶۱۴هـ)
۸ . إبن منظور الأفریقی (متوفای ۷۱۱هـ)
۹ . أبو البقاء الکفوی (متوفای ۱۰۹۴هـ)
۱۰ . الحسینی الزبیدی (متوفای ۱۲۰۵هـ)

«مولی» به معنای «اولی» از دیدگاه مفسران

۱ . محمد بن اسماعیل بخاری (متوفای ۲۵۶هـ)
۲ . أبو عبد الرحمن سلمی (متوفای ۴۱۲هـ)
۳ . أبو القاسم القشیری (متوفای ۴۶۵هـ)
۴ . علی بن احمد واحدی (متوفای ۴۶۸هـ)
۵ . محمد بن فتوح حمیدی (متوفای ۴۸۸هـ)
۶ . ابن عطیه اندلسی (متوفای ۵۴۶هـ)
۷ . بیضاوی (متوفای ۶۸۵هـ)
۸ . أبو عبد الله قرطبی (متوفای ۶۷۱هـ)
۹٫ نسفی (متوفای ۷۱۰هـ)
۱۰ . علاء الدین خازن (متوفای ۷۲۵هـ)
۱۱ . سعد الدین تفتازانی (متوفای۷۹۱هـ)
۱۲ . فیروز آبادی ، متوفای ۸۱۷هـ)
۱۳ . ابن عادل حنبلی (متوفای۸۸۰هـ)
۱۴ . جلال الدین محمد بن احمد المحلی (متوفای ۸۵۴هـ)
۱۵ . محمد علی شوکانی (متوفای ۱۲۵۰هـ)
نتیجه

استنباط امامت از حدیث غدیر ، از دیدگاه علمای اهل سنت

۱ . أبو حامد غزالی
۲ . سبط ابن جوزی
۳ . محمد بن طلحه شافعی (متوفای ۶۵۸هـ)

 

کلمه «ولی» در حدیث غدیر

الف : روایت نسائی از زید بن ارقم
ب : بزار از سعد بن أبی وقاص
ج : ابن ماجه قزوینی از براء بن عازب

معنای واژه «ولی» در فرهنگ خلفا

 

۱٫ ابوبکر و عمر خود را «ولی رسول خدا» می دانستند
۲ . ابوبکر خود را «ولی امر مسلمین» می دانست
۳ . انتصاب عمر به عنوان ولی
۴ . عمر ، خود را «ولی امر مسلمین» می دانست
۵ . آرزوی های عمر برای تعیین جانشین
۶ . عمر ، ولایت بعد از خودش را به شوری واگذار کرد
۷ . عبد الملک بن مروان ؛ عمر و عثمان را «ولی امر مسلمانان» می دانست
۸ . انتصاب فرمانداران به عنوان والی

شواهدی محکم بر اراده ولایت از حدیث غدیر

شاهد اول : مقارنه ولایت رسول خدا و ولایت امیر مؤمنان علیه السلام
تفسیر« النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم » از نگاه مفسران اهل سنت
شاهد دوم : نزول آیه بلاغ قبل از قضیه غدیر
شاهد سوم : نزول آیه اکمال ، بعد از قضیه غدیر
شاهد چهارم : تبریک و تهنیت مردم به امیر مؤمنان علیه السلام
شاهد پنجم : استدلال امیر مؤمنان به حدیث غدیر
شاهد ششم : استدلال فاطمه زهرا (س) به حدیث غدیر
شاهد هفتم : حدیث ثقلین در سیاق حدیث غدیر
شاهد هشتم : اهتمام خدا و رسول او (ص) به حدیث غدیر
شاهد نُهم : جمله «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»

لینک فایل PDF

Top