روایات عاشورایی الفتوح ابن اعثم کوفی در میزان نقد و بررسی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم
چکیده:   (۴۲۶۳ مشاهده)
این مقاله، جستاری است در مورد مقتل الحسین کتاب الفتوح که ابن اعثم کوفی در حدود قرن چهارم آن را نوشته است. الفتوح نیز همچون سایر کتب تاریخی‌ـ روایی از هجمه تحریفات عاشورایی مصون نمانده، چنان‌که ما را در بعضی از مطالب مربوط به جریان عاشورا در تردید قرار می‌دهد. لذا در این بررسی سعی شده، پس از ارزیابی شخصیت مؤلف و توضیحاتی در مورد کتاب او، به برخی از این هجمه‌های تحریفی اشاره و مطالب تاریخی‌ـ روایی آن مورد کند و کاش قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: الفتوح، ابن اعثم، امام حسین(ع)، تحریفات، روایات، عاشورا.
رحمان ستایش محمدکاظم، رفعت محسن. روایات عاشورایی الفتوح ابن اعثم کوفی در میزان نقد و بررسی. حدیث پژوهی. ۱۳۸۹; ۰ (۳) :۶۷-۹۹

URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-۱-۷۱-fa.html

مطالب مرتبط

Top