محمد بن احمد شیبانی محدثی از مکتب ری در نسل مشایخ شیخ صدوق

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
چکیده:   (۴۲۳۳ مشاهده)
عمدۀ منابع رجالی، محمد بن احمد شیبانی را چونان یک راوی ناشناس از مشایخ شیخ صدوق شناسانده‌اند که از او جز روایاتی در ضمن آثار شیخ صدوق، اثری بر جا نمانده است. این مطالعه بنا دارد با آزمون روش‌های مختلف نقد متون، داده‌های تاریخی پنهان در همین اندک شواهد بازمانده را استخراج کند و از این طریق، روشی نو برای شناسایی راویان تأثیرگذار و ناشناس جهان اسلام جوید؛ راویانی اثرگذار در بوم‌هایی که گذشت زمان، بقایای وجود تعالیم و مکاتبشان را محو کرده است.
واژه‌های کلیدی: محمد بن احمد سنانی، محمد بن احمد شیبانی، احمد بن محمد شیبانی، احمد بن محمد سنانی، راویان مُکـَتّـِب، استطاعت، ابوعبدالله رازی.
مهروش فرهنگ. محمد بن احمد شیبانی محدثی از مکتب ری در نسل مشایخ شیخ صدوق. حدیث پژوهی. ۱۳۸۸; ۰ (۲) :۱۷۱-۱۹۶

URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-۱-۸۱-fa.html

Top