تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه جی. رابسون در دایره المعارف اسلام

استادیار جامعه المصطفی العالمیه
چکیده:   (۵۵۸۳ مشاهده)

رابسون(Robson) خاورشناس انگلیسی در جلد سوم دایره المعارف اسلام، مدخلی را به معرفی حدیث اختصاص داده است. وی در این مدخل به موضوعاتی از قبیل واژه‌شناسی حدیث در لغت و اصطلاح، تدوین حدیث، معرفی جوامع حدیثی فریقین، نقد حدیث، تبیین اقسام و درجات احادیث صحیح، ذکر و تعریف اصطلاحات مختلف حدیثی مربوط به ماهیت سند، مرتبط با متن حدیث و سرانجام به طرق تحمل حدیث می‌پردازد. این مقاله به نقد و بررسی دیدگاه‌های او در خصوص «تدوین حدیث» اختصاص دارد که می‌نویسد سنت در آغاز جزء منابع دین نبوده و به تدریج از منابع دین شمرده شده است، ضمن آنکه در برخی از بلاد اسلامی، در آغاز، متن حدیثی وجود نداشته و تدوین حدیث به همراه سند به قرن‌های بعد برمی‌گردد؛ نگارندگان در این مقاله، با بررسی‌های تاریخی، نادرستی این ادعا را نشان داده‌اند.

واژه‌های کلیدی: حدیث، سنت، خبر، اثر، جوامع حدیثی، رابسون.
اسکندرلو محمدجواد، مؤدب سید رضا. تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه جی. رابسون در دایره المعارف اسلام. حدیث پژوهی. ۱۳۸۹; ۰ (۴) :۹۹-۱۱۲

URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-۱-۶۴-fa.html

مطالب مرتبط

Top