۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ..."/>

روش ابن بابویه صدوق در کمال الدین و تمام النعمه

استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
چکیده:   (۳۷۷۶ مشاهده)
از محدثان و عالمان برجسته شیعه و دارای آثار فراوانی در زمینه دانش های مختلف دینی است. در این میان، کتاب از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا در این کتاب که از دیدگاه مکتب تشیع در موضوع غیبت و طول عمر امام مهدی(عج) نوشته شده، بسیاری از نصوص و احادیث مربوط به غیبت که غالباً سنددار، با ترتیبی خاص و به همراه براهینی متین درج گردیده است، لذا در این پژوهش سعی شده است به معرفی و روش در این اثر پرداخته شود. به همین منظور، بعد از ذکر مزایای نگارشی کتاب، طرق تحمل حدیث و روش وی در تبیین احادیث بیان شده و در نهایت به بررسی روایات از جهت متن و سند پرداخته شده است. غالباً احادیث را از طریق سماع فرا گرفته و در نگارش کتاب برخی روش های ویژه، چون ترتیب نیکو درآوردن روایات در باب مناسب، ذکر کامل سلسله سند، از افراد متعدد و ذکر موارد تقطیع را به کار برده است. همچنین وی برای فهم بهتر روایات در بعضی موارد از آیات قرآن استفاده کرده است یا به شرح معنای حدیث یا واژگان موجود در آن و استدلال های کلامی نیز می پردازد.
واژه‌های کلیدی: صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، روایت، روش شناسی.
Zarsazān Ā. Al-Shaykh al-Saduq Approach in Kamāl al-Din wa Tamām al-Ni’mah. hadith studies. 2013; 0 (9) :1-26
URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-155-fa.html
Share

مقالات زیر را هم بخوانید

مطالب مرتبط

Top