۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ..."/>

دفاع از اصالت ادعیۀ اهل بیت(ع): مطالعۀ موردی دعای عرفه

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی‌ـ واحد آزادشهر
چکیده:   (۶۷۵۹ مشاهده)
از جمله آثار برجستۀ دعایی شیعه، دعای عرفۀ منسوب به امام حسین(ع) است. متن این دعا خالی از إسناد و با حذف‌ها و الحاقاتی در نسخ مختلف، تنها در آثار متأخرتر از سدۀ هفتم هجری قابل بازیابی است. همین نقل نشدن آن در آثار متقدم‌تر، سبب شده است که از دیرباز بحث دربارۀ انتساب حداقل بخش‌هایی از آن به امام حسین(ع) رواج داشته باشد. این مطالعه در صدد است با کاربرد روش‌های تحلیل درونی و بیرونی متون تاریخی، نشان دهد این دعا اصیل، و ریشه‌دار در تعالیم اهل بیت(ع) و احتمالاً امام صادق(ع) است؛ همچنان‌که بناست با این مطالعه، الگویی نظری برای مطالعۀ اصالت دیگر ادعیۀ منسوب به اهل بیت(ع) نیز به دست داده شود؛ ادعیه‌ای که گاه فاقد اسنادند و روش‌های سنتی رایج در علم رجال و دیگر علوم حدیث، از پاسخ گفتن به مسئلۀ اصالت آن‌ها ناتوان است.
Share

مقالات زیر را هم بخوانید

مطالب مرتبط

Top