بازخوانی نارسایی اضطراب حدیث، حکم و چگونگی تعامل با آن

استادیار دانشگاه یزد
چکیده:   (۵۵۸۶ مشاهده)
حدیث در اسلام از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ زیرا پس از قرآن، دومین منبع شناخت دین است. دانشمندان مسلمان در راه پاسداری از حدیث، تلاش فراوانی کرده و صدها کتاب در شناسایی و تحکیم اسناد و متون حدیثی و فهم آنها تألیف نمودهاند. برخی از روایات موجود در منابع حدیثی، دارای اضطراب در متن یا سند است. مراد از اضطراب، آن است که یک روایت، با نسخههای مختلف و با متنها یا اسناد متفاوت با یکدیگر نقل می‌شود. لذا برای شخص مراجعه کننده لازم است راه برخورد با این‌گونه روایات را بشناسد. گاهی پس از به کارگیری روشهای علمی، روایت مضطرب از اضطراب خارج میشود و گاهی همچنان بر این حالت باقی میماند. این مقاله بر آن است تا روشهای علمی برخورد با احادیث مضطرب و چگونگی بهرهگیری از آنها را تبیین نماید. ضرورت این بحث برای محققان مباحث دینی و اسلامی روشن است؛ زیرا یکی از منابع اصلی در تحقیقات فقهی، تفسیری، کلامی، اخلاقی، تاریخی و غیره روایات است که برخی از آنها دچار اضطراب گردیده، لذا آشنایی با چگونگی برخورد با روایات مضطرب، بر هر یک از محققان علوم فوق‌الذکر لازم است.
واژه‌های کلیدی: حدیث، روایت، اضطراب، مضطرب المتن، مضطرب السند، ترجیح.
میرجلیلی علی‌محمد. بازخوانی نارسایی اضطراب حدیث، حکم و چگونگی تعامل با آن. حدیث پژوهی. ۱۳۸۸; ۰ (۱) :۱۲۹-۱۶۶

URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-۱-۸۷-fa.html

مطالب مرتبط

Top