۲۶ مهر ۱۳۹۶ ..."/>

جایگاه گوینده در اعتبار گفتار از دیدگاه احادیث

سید حس سید حسن اسلامی
استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
چکیده: (۱۶۲۶۱ مشاهده)
احادیث متعددی که بر تفکیک بین شخص و گفتارش تأکید می‌کنند، بیان کننده فهم اصل سخن و ارزیابی آن بدون توجه به است. در مقابل این احادیث، روایات دیگری وجود دارد که به توجه به و شناخت دقیق او دلالت می‌کند؛ به این معنا که هر سخنی را از هر کسی نپذیریم. نویسنده در این مقاله میکوشد به بررسی این دو دسته احادیث پرداخته و آن را در سه حوزه مختلف، تقسیم و تحلیل و استنتاج کند. نتیجه این بررسی آن است که هر گروه از این احادیث بر بعد خاصی تأکید دارند که از مجموع آنها میتوان به سه بعد اشاره کرد: ۱٫ بعد معرفتشناختی ۲٫ بعد روانشناختی ۳٫ بعد رفتارشناختی.
واژه‌های کلیدی: ، ، سخنسنجی، منزلت سخن، ن اسلامی
استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
چکیده: (۱۶۲۶۱ مشاهده)
احادیث متعددی که بر تفکیک بین شخص و گفتارش تأکید می‌کنند، بیان کننده فهم اصل سخن و ارزیابی آن بدون توجه به است. در مقابل این احادیث، روایات دیگری وجود دارد که به توجه به و شناخت دقیق او دلالت می‌کند؛ به این معنا که هر سخنی را از هر کسی نپذیریم. نویسنده در این مقاله میکوشد به بررسی این دو دسته احادیث پرداخته و آن را در سه حوزه مختلف، تقسیم و تحلیل و استنتاج کند. نتیجه این بررسی آن است که هر گروه از این احادیث بر بعد خاصی تأکید دارند که از مجموع آنها میتوان به سه بعد اشاره کرد: ۱٫ بعد معرفتشناختی ۲٫ بعد روانشناختی ۳٫ بعد رفتارشناختی.
واژه‌های کلیدی: ، ، سخنسنجی، منزلت سخن،
اسلامی سید حسن. جایگاه در اعتبار از دیدگاه احادیث. حدیث پژوهی. ۱۳۸۸; ۰ (۱) :۱۶۷-۱۷۹

URL: http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-۱-۸۸-fa.html

آموزشگاه مجازی اندیشه، یکی از زیر مجموعه های اینفورس، دوره های آموزشی متعددی را به صورت مجازی و در تلگرام برگزار می کند. شما با شرکت در این دوره ها می توانید به توانایی های بسیار خوبی دست پیدا کنید. برای مشاهده جزئیات بیشتر روی عنوان دوره دلخواهتان کلیک کنید:

دوره شبهه شناسی | دوره مهارت ورزی تلگرام و اینستاگرام | دوره راهنمای مقایسه ای ایمان  |  حدیث خوانی کاربردی |  دوره اسلام و مسیحیت مقایسه ای دوره آموزش کاربردی تعبیر خواب  | دوره چرا حجاب | دوره تحول ۹۶

 


مقالات زیر را هم بخوانید

Top