۱۸ مهر ۱۳۹۶ ..."/>

جایگاه و مدت استقرار جنین در رحم از دیدگاه قرآن، حدیث، و علم جنین‌شناسی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی
نویسندگان
شهناز رضوی*۱؛ محمدهادی امین ناجی۲؛ زهره کامکار۳
۱دانشیار گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، بخش بافت‌شناسی و جنین‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۲دکترای معارف اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مرکز قم
۳کارشناس ارشد معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه پیام نور، مرکز قم
چکیده
چکیده
در مقاله حاضر به جایگاه جنین در داخل و نقش آن در رشد و تکامل جنین، اهمیت رشد جنین در ، ضرورت تاریکی و ظلمت در رشد جنین، مراحل تکوینی آن جهت جلوگیری از فساد نطفه و پرورش آن، و همچنین طول از دیدگاه قرآن، حدیث، و علم جنین‌شناسی پرداخته شده است.
با شناخت ویژگی‌های مکانی و زمانی لازم جهت رشد و تکامل جنین انسان که جلوه ‏‏‏‏ای از شگفتی های قرآن است ایمان و اعتقاد به صاحب جهان خلقت «خداوند باری تعالی»، پیامبر خاتم و معجزه جاودانه‌اش قرآن کریم، در جسم و جان خواننده بیش‌تر خواهد شد.
کلیدواژه ها
کلیدواژه‌ها: رحم؛ ظلمات ثلاث؛ مدت بارداری؛ آیات قرآن؛ جنین‌شناسی؛ احادیث
عنوان مقاله [English]
http://elmodin.ihcs.ac.ir/article_611_03976054e117477d96477f0b3937a30c.pdf

 

مقالات زیر را هم بخوانید

مطالب مرتبط

Top