۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ..."/>

بررسی و نقد سند و متن یک حدیث تفسیری دربارۀ حروف مقطعۀ قرآن

دانشیار دانشگاه ایلام
چکیده:   (۳۰۴۲ مشاهده)
یکی از موضوعات قرآنی که دیدگاه‌های مختلفی دربارۀ آن مطرح شده، حروف مقطعۀ قرآن کریم است. در تفسیر این حروف و اینکه منظور خداوند متعال از آن‌ها چه بوده، سخنان متفاوتی بیان شده است. در این میان، برخی از روایات به تفسیر این حروف پرداخته‌اند؛ از جمله این روایات، حدیثی است که در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق آمده که تمام را تفسیر کرده است. از آنجا که این به عنوان منبع تفسیری در منابع بعد از ایشان و از جمله در تفاسیر روایی فراوان مورد استناد واقع شده است و در جاهای مختلف از این کتب به آن استناد شده، این پرسش مطرح می‌شود که میزان اعتبار و ارزش این چه اندازه است؟ و آیا می‌توان به عنوان یک منبع معتبر بر آن اعتماد کرد؟ در این تحقیق، مشخص شده که مذکور نه سند معتبری دارد و نه متن پذیرفتنی؛ بنابراین در تفسیر این حروف نمی‌‌توان بر آن تکیه کرد.
Share

مقالات زیر را هم بخوانید

مطالب مرتبط

Top