۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ..."/>

بررسی حدیث «حب الوطن من الایمان»

استادیار
چکیده:   (۱۷۷۳ مشاهده)
از دیرباز مورد توجه بوده، در اسلام از طریق آیات و روایات از و دوست داشتن آن سخن گفته شده است، از جمله عبارت معروف «حب الوطن من الایمان» منقول از پیامبر(ع) است. این عبارت توجه دانشمندان اسلامی را به خود جلب کرده است، مشکل حل چگونگی ارتباط با دوست داشتن موجب آن شده که دانشمندان اهل تسنن آن را حدیثی دروغی و جعلی بدانند، از سویی دانشمندان زیادی از شیعه و اهل تسنن با ارائه معانی چندی از ، همچون بهشت، اصل خویش، سرزمین اسلامی و… در حل مشکل معنای عبارت مزبور کوشیده‌اند. بر فرض پذیرش دروغی بودن عبارت یادشده و وجود نداشتن راهی برای حل مشکل معنای عبارت مزبور، جواز که از طریق آیات و روایات نتیجه گرفته شده، مورد پذیرش دانشمندان شیعه و اهل تسنن قرار گرفته است. از سویی، دانشمندان شیعه با استناد به عبارت مزبور، مواردی همچون جواز دوست داشتن و… را نتیجه گرفته‌اند. در تحقیق حاضر، عبارت مزبور از سه زاویۀ ، مفهوم و فقه مورد بررسی قرار گرفته است.

مقالات زیر را هم بخوانید

مطالب مرتبط

Top