۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ..."/>

بررسی حدیث اصلاح‌طلبی امام حسین(ع)

عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چکیده:   (۲۹۰۶ مشاهده)
در این نوشتار حدیث معروف منسوب به امام حسین(ع) «إنّما خَرجت لِطلب الاصلاح…» از این جهت بررسی شده که آیا متن آن حاکی از قصد امام حسین(ع) برای اصلاح در دین است یا اصلاح در امت؟ نگارنده به این نتیجه رسیده که این حدیث نه از حیث سندی اعتبار دارد و نه محتوای آن قابل پذیرش است و اگر کسی از لحاظ سندی تساهل کند و آن را بپذیرد، باید بخش پایانی آن را که تأیید خلافت ابوبکر و عمر و عثمان است، نیز بپذیرد و یا آن قسمت را جعلی بداند، لکن در صورت پذیرش نیز اصلاح مطرح شده در حدیث اصلاح در امت است نه اصلاح در دین.
Share

مقالات زیر را هم بخوانید

مطالب مرتبط

Top